DIJAGNOSTIKA

Stomatološka ordinacija opremljena je sa vrhunskom dijagnostičkom i terapijskom opremom.

U svom radu koristimo:

RVG

STV