Tanja

Tanja

Estetsko protetska rehabilitacija

Estetika postojećih zubi poboljšana je izradom cirkon keramičkih ljuskica.

PROVEDENA TERAPIJA:

  • Smile design, wax up, Mock up
  • Izbijeljivanje zubi
  • Cirkon keramičke ljuskice